Savaşan kaybedebilir, savaşmayansa çoktan kaybetmiştir. (Bertolt Brecht)

 

Bir düşmana karşı en iyi silah, başka bir düşmandır. (Nietzsche)

 

Sizler ister dövüşün, isterseniz dövüşmeyin, dünyanın kendisi sizinle savaştadır. (Mevdudi)

 

Barış istiyorsanız savaşa hazır olun. (Sezar)

 

İnsanlık, savaşlara bir son vermelidir, savaşlar insanlığa bir son vermeden önce. (John F. Kennedy)