Bilgisizlik bahane edilemez. (B.Spinoza)

 

Herkesin hakkı gücü kadardır. (B.Spinoza)

 

Felsefe, genelleştirilmiş bir matematiktir. (B.Spinoza)

 

İnsan tutkuları yenerek tanrıya yaklaşır. (B.Spinoza)

 

Doğada "kötü" olarak nitelenebilecek hiç bir olay olmaz. (B.Spinoza)